Binnenbuiten & Zorghuisvesting

Klant: Binnenbuiten
Jaar: 2014
Status: Missie & Visie

Wij streven ernaar dat mensen, die te maken krijgen met zorg in een zorgomgeving, zich ondersteund voelen en gemotiveerd worden.
Tevredenheid over de zorg die men ontvangt wordt bepaald door de kwaliteit van de zorg, de bejegening van het personeel en, als derde component, door de fysieke omgeving.
Op dit gebied is Binnenbuiten expert. HELENDE HUISVESTING noemen wij dat.
Wij helpen zorgorganisaties die merken dat hun huisvesting niet meer past of die plannen hebben voor verhuizing, reorganisatie of verbouw.
U kunt ons inzetten voor ADVIES (opstellen Programma van Eisen, haalbaarheidsonderzoek, organisatie participatietrajecten) e
n ONTWERP (integrale verbouwing, interieurontwerp en/of meubelplan).
Onze werkwijze kenmerkt zich door User Centered Design; de gebruiker staat centraal.