Nieuws

Comfortabel vergaderen bij Raad van Bestuur Erasmus MC 27 oktober 2013

De inrichting van de vergaderruimte en lounge van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum is opgeleverd. De ruimte wordt zo aangenaam ervaren, dat nu ook andere afdelingen graag gebruik maken van deze vergadervoorziening. De ambitie van de Raad van Bestuur om laagdrempelig en zichtbaar te zijn wordt hiermee ingevuld.
Ook in dit project is de door Binnenbuiten opgestelde sfeervisie voor de losse inrichting van het Erasmus MC tot realisatie gebracht.

Inrichting vergaderruimte Raad van Bestuur Erasmus MC

Scheepvaart & Transport College opent onderwijsgebouw Waalhaven 29 mei 2013

Op woensdag 29 mei 2013 opende het Scheepvaart & Transport College haar nieuwe onderwijsgebouw aan de Waalhaven-Zuid in Rotterdam. Dit gebeurde in het bijzijn van Zijne Hoogheid Prins Floris van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.
Binnenbuiten legde de basis
voor deze nieuwe trots van het STC met een analyse van organisatie en onderwijsaanpak en de massastudie die zij daarop baseerde. De in de massastudie beoogde structuur, functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit komen in het gerealiseerde schoolgebouw prachtig tot hun recht.

Massastudie STC locatie Waalhaven

Erasmus MC: Leestafel maakt wachtgebied afdeling Revalidatie af 16 april 2013

Voor de nieuwbouw van het Erasmus MC ontwikkelt Binnenbuiten het inrichtingconcept voor de wachtgebieden van de poliklinieken. Het wachtgebied van de afdeling Revalidatie & Fysiotherapie is inmiddels in gebruik genomen, met als blikvanger de unieke leestafel.
reactie afdelingshoofd: 'Bedankt voor de prachtige tafel zoals geplaatst binnen de wachtruimte van de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Gezien het feit dat de tafel inmiddels ook intensief gebruikt wordt mag gesteld worden dat hij voldoet aan de vraag. Puik werk!' 

Losse inrichting wachtgebied Revalidatie Erasmus MC

Erasmus MC: Montage wachtgebied Revalidatie in volle gang 1 februari 2013

Als onderdeel van de Healing Environment en Learning Environment die het Erasmus Medische Centrum in Rotterdam met haar nieuwbouw realiseert, ontwikkelt Binnenbuiten het inrichtingconcept voor de wachtgebieden van de poliklinieken. De realisatie van de inrichting van het wachtgebied van de afdeling Revalidatie & Fysiotherapie is in volle gang.

Losse inrichting wachtgebied Revalidatie Erasmus MC

Omgevingsdienst Haaglanden trapt af! 11 december 2012

Met de slogan OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN TRAPT AF werd dinsdag 11 december in de RAC-hallen in Den Haag een informatiemarkt gehouden voor de nieuwe medewerkers. Binnenbuiten presenteerde hier haar plannen voor de huisvesting van deze gloednieuwe organisatie. In gesprek met de toekomstige gebruikers is veel informatie gegeven maar ook verkregen. Met de vele positieve feedback gaan we vol ambitie de ontwerpfase in.

Huisvestingsadvies Omgevingsdienst Haaglanden

Passend Werken voor Albeda College Breitnerstraat 27 augustus 2012

Afgelopen zomer verhuisden diverse kantoorafdelingen van het Albeda College Rotterdam naar locatie Breitnerstraat. Met deze verhuizing is meteen de kans gegrepen het werkplekconcept op te tillen naar PASSEND WERKEN, zoals Binnenbuiten dat noemt. Op basis van het huisvestingsadvies van Binnenbuiten zijn de afdelingen in het voormalige klooster ingehuisd zodanig dat iedere afdeling optimaal in zijn specifieke werkzaamheden wordt ondersteund. Uiteraard met respect voor de historie en structuur van het pand.

Publicatie Clusius College in Schooldomein 27 januari 2012

‘Kwaliteit is leidend bij renovatie’ luidt de kop boven het artikel over het Clusius College in het januari-nummer van Schooldomein. De renovatie die Binnenbuiten de afgelopen jaren heeft ontworpen en begeleid, wordt een schoolvoorbeeld genoemd van duurzaam hergebruik van de bestaande gebouwenvoorraad. Vestigingsdirecteur Adrie Lugtig-Ouweltjes: ‘De verbouwing is een succes geworden omdat we de grondgedachten van het concept qua structuur, transparantie, kleinschaligheid en kleurstelling vanaf het begin hebben vastgehouden. We zijn dan ook vast van plan dat ook in het beheer en het onderhoud te doen.’

En dat is nu precies wat Binnenbuiten nastreeft!

Renovatie VMBO-groen Clusius College

EGM architecten en Binnenbuiten samen sterk voor Erasmus MC 10 januari 2012

EGM architecten uit Dordrecht heeft Binnenbuiten aangesteld om het ontwerp van de losse inrichting voor de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum te ontwikkelen. De focus ligt op de wachtgebieden, stafafdelingen, verpleegafdelingen en afdeling Raad van Bestuur. De visies op interieur van EGM architecten en Binnenbuiten sluiten goed op elkaar aan. Dit maakt de samenwerking inspirerend en het resultaat vast en zeker overtuigend. Wordt vervolgd.

 

Scheepvaart en Transport College te Brielle feestelijk geopend 7 oktober 2011

Met de woorden "een nieuwe parel is toegevoegd aan de kroon van de STC-Group" heeft dhr Hietbrink (voorzitter van het College van Bestuur) de vernieuwde huisvesting van het Scheepvaart en Transport College te Brielle feestelijk geopend. Binnenbuiten stemde de huisvesting af op de onderwijsaanpak van het STC door het uitbrengen van huisvestingsadvies en aansluitend daarop het verzorgen van ontwerp + uitwerking + begeleiding realisatie van gebouw, interieur, meubilair en terrein.

Uitbreiding STC locatie Brielle

Start interieuradvies IT-consultancy Fortytwo 21 juni 2011

Binnenbuiten is gestart met het maken van een interieurontwerp voor het nieuwe kantoor van IT-consultant Fortytwo. In het rijksmonument ’T VERGULDE FORTUYN aan de Amsterdamse Noordermarkt wordt deze zomer in sneltreinvaart een eigentijdse werkomgeving gecreëerd toegesneden op de identiteit en activiteiten van Fortytwo; toekomstgericht, met ruimte voor groei.

Interieuradvies kantoor Fortytwo

Uitbreiding STC Brielle opgeleverd! 16 juni 2011

De nieuwbouw van de STC-Group in Brielle is opgeleverd. Op donderdag 16 juni schudden Erik Hietbrink van de STC-Group en Gerrit Geeve van Geeve Bouw elkaar de hand en werden de sleutels overhandigd. We kijken tevreden terug op een bouwperiode waarin alle partijen hard hebben samengewerkt. Én we kijken met vertrouwen vooruit naar de in gebruik name van het gebouw in het nieuwe schooljaar: het STC heeft weer alle ruimte om haar opleidingen Proces College en Maintenance College uit te breiden en te ontwikkelen. De huisvesting zal docenten en deelnemers daarbij ondersteunen.
Deze zomer wordt nog de punt op de i gezet met de aanleg van het terrein rondom de school naar ontwerp van Binnenbuiten.

Uitbreiding STC locatie Brielle

Thema-ontbijt Nieuwe Manieren van Werken 10 juni 2011

Nog voordat de gewone werkdag begint gezamenlijk ontbijten met andere professionals en sparren over Nieuwe Manieren van Werken. Of liever gezegd Passend Werken. Dat is het idee van het door Binnenbuiten en UnityOne georganiseerde thema-ontbijt op 26 mei in Den Haag. Geïnspireerd door het monopolyspel werden bouwstenen, kanskaarten en de winst van Passend Werken bediscussieerd. Door de grote diversiteit van de deelnemers (ICT, vastgoed, projectinrichting, coaching, huisvestingsadvies,  organisatieontwikkeling) kwamen de vele facetten van het onderwerp aan bod.
Een inspirerende ochtend met een heerlijk vers ontbijt!

Renovatie Clusius College Schagen in afrondende fase 7 juni 2011

Nog enkele weken en de renovatie van de gebouwdelen Boomgaard en Binnenhof van het Clusius College Schagen zal zijn afgerond!
Na de voobereidingsperiode in 2009/2010 zijn de renovatiewerkzaamheden in het schooljaar 2010/2011 gefaseerd uitgevoerd terwijl het onderwijs strategisch geroosterd doorgang vond. Met de start van het nieuwe schooljaar zal het gebouw weer volledig in gebruik worden genomen. Het onderwijs zoals het Clusius College dat voorstaat, zal met een op de onderwijsaanpak toegesneden functioneel ontwerp, in een sfeer van helderheid en geborgenheid, weer passend zijn gehuisvest.

Renovatie VMBO-groen Clusius College

Uitbreiding van STC te Brielle bereikt hoogste punt 8 december 2010

Het hoogste punt van de nieuwbouw van de STC-Group in Brielle is bereikt. Op woensdag 8 december plaatsten Robbert Douma van de STC-Group en Teuny Bakker van Geeve Bouw samen een vlag om dit te vieren. Het bestaande schoolgebouw wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel van 2.600 m2. De bouwwerkzaamheden lopen volgens planning. De verwachte oplevering van de nieuwbouw is in medio 2011.

Uitbreiding STC locatie Brielle

Binnenbuiten-ontwerp in het Sinterklaasjournaal 30 november 2010

Onlangs bracht hoofdpiet een bezoek aan het TNT Business Point en daarmee haalde Binnenbuiten het Sinterklaasjournaal! 
In 2002 ontwikkelde Binnenbuiten het interieurconcept voor de TNT Business Points met onder andere postinnamewand, balies, achterkasten, lichtlijnen en sorteertafels. 

Interieur TPG Post Business Points

Bouw STC Brielle in volle gang! 12 november 2010

De bouw van de uitbreiding van het Scheepvaart en Transport College te Brielle is in volle gang. De contouren van het gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt, zodat het gebouw medio 2011 in gebruik genomen kan worden.

Uitbreiding STC locatie Brielle

Viering 1e stort Uitbreiding STC Brielle 1 oktober 2010

Deze feestelijke taartjes smaakten goed tijdens de viering van de start van de bouw van de door Binnenbuiten ontworpen uitbreiding van het Scheepvaart en Transport College te Brielle. Betrokkenen bij het bouwproces, omwonenden en deelnemers van de opleiding waren vrijdag 1 oktober getuige van de eerste stort uitgevoerd door de heer Erik Hietbrink (voorzitter College van Bestuur STC Group) en mevrouw Laurian Hollander (locatiedirecteur STC Brielle). We proostten op een voorspoedige bouw!

Uitbreiding STC locatie Brielle

Plaatsing bouwbord in Brielle 16 juli 2010

Na ruim 2 jaar van schetsen, overleggen, weer schetsen en uitwerken komt de daadwerkelijke uitvoering nu in zicht. Een nieuwe fase staat in de startblokken. Het eerste zichtbare teken op locatie is geplaatst in de vorm van het bouwbord. De bouwlocatie ligt er nu nog rustig bij, maar al spoedig zullen hier dagelijks bouwactiviteiten plaatsvinden. We hopen dat de overlast voor de leerlingen en de omwonenden beperkt zullen blijven.

Uitbreiding STC locatie Brielle

Binnenterein in gebruik door Clusius College 15 november 2009

De herinrichting van het schoolplein van de VMBO groenschool Clusius College Schagen is voltooid. Het plein is in gebruik genomen. Het terrein is ingericht met waterbakken, diverse sportfaciliteiten, overkappingen en diverse zitelementen zoals een zitplateau rond de oude kastanjeboom.

Schoolplein VMBO-groen Clusius College

Meest creatieve beursstand NOT 2009 11 februari 2009

De Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2009 in de Utrechtse Jaarbeurs was succesvol voor Binnenbuiten! Zij presenteerde haar activiteiten onderscheidend door middel van een eenvoudige, doeltreffende en spetterende beursstand. De (uiteraard zelf ontworpen) stand is opgebouwd uit verhuisdozen als metafoor voor verandering in huisvesting; de mandarijnen staan voor het gezonde en lekkere resultaat van onze advieswerkzaamheden.
Trots kunnen we melden dat Binnenbuiten door VNU Exhibitions is aangewezen als een van de meest creatieve stands van de NOT 2009. 

Binnenbuiten op NOT 2009 10 februari 2009

Van 27 t/m 31 januari 2009 stond Binnenbuiten op de NOT 2009, de tweejaarlijkse Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs. Binnenbuiten adviseert scholen bij het afstemmen van gebouw en inrichting op de onderwijsaanpak. Doelstelling is alle onderwijs- en ondersteunende activiteiten optimaal te faciliteren. Zowel in bestaande als in verbouw- en nieuwbouwsituaties creëert Binnenbuiten een passende leer- en werkomgeving. Daartoe doet Binnenbuiten uitspraken op het gebied van meubilair, interieur, gebouw en terrein. Uitgangspunt voor het huisvestingsadvies zijn de activiteiten en de belevingswereld van de kinderen/leerlingen/studenten, het onderwijzend personeel en alle andere betrokkenen.

Openingsfeest basisschool De vierambacht 31 augustus 2006

De ingebruikname van het nieuwe gebouw van obs De Vierambacht te Rotterdam is groots gevierd. Een goede test voor de inrichtingselementen uit het door Binnenbuiten ontwikkelde meubelplan. Het meubilair is zo multifunctioneel en stevig gebleken als bedoeld!

Meubilering obs De Vierambacht Rotterdam

Inhuizing basisschool De vierambacht 14 augustus 2006

Binnenbuiten maakte het meubelplan voor de nieuwbouw van openbare basisschool De Vierambacht te Rotterdam. In de tweede week van  augustus 2006 is het meubilair, gecoördineerd door Binnenbuiten, ingehuisd.

Meubilering obs De Vierambacht Rotterdam