Culinary Center of Excellence, Unilever Vlaardingen

Klant: Unilever Research
Jaar: ?
Status:

De Unilever-doelstelling ‘marktgericht innoveren’ vertaalde Binnenbuiten in een interieur met lange zichtlijnen naar het omliggende polderland-schap als metafoor voor een weidse blik op de buitenwereld. De steriele laboratoriumsfeer van voorheen heeft Binnenbuiten zo getransformeerd dat de product-ontwikkelaar zich tijdens zijn werk waant in de huiselijke omgeving van de Unilever-consument.

i.o.v.: Dutch Art & Design, Rotterdam