Inrichtingsplan trappenhallen Ministerie LNV

Klant: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Jaar: 2010
Status:

LNV wenst de functie van 18 trappenhallen op te tillen van verkeers- naar verblijfsruimte, met mogelijkheden voor wachten en diverse werkvormen. Om het ministerie in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken onwikkelde Binnenbuiten een diversiteit aan voorstellen obv maatwerk en standaardaanbod.