Interieur TPG Post Business Points

Klant: TPG Post
Jaar: 2002
Status: 300 vestigingen gerealiseerd

Om de zakelijke klant optimaal te bedienen ontwikkelde TPG Post een zakelijk service-concept. Binnenbuiten ontwierp de winkelinrichting op basis van de kernbegrippen functioneel, professioneel, efficiënt en toegankelijk.
Om rust en overzicht te creëren introduceerde Binnenbuiten een vormprincipe gebaseerd op afgesneden extrusie-elementen (afb 1). Een gekleurde schil is zichtbaar rondom een blauwe kern; daar waar ingrepen zijn gedaan in de extrusie-vorm wordt de blauwe kern zichtbaar. Plaatsing van alle elementen met de snijvlakken in dezelfde richting versterkt het winkelbeeld.
Binnenbuiten begeleidde de realisatie van de eerste 20 vestigingen. Daarna heeft zij een handboek samengesteld met de inrichtingsuitgangspunten op basis waarvan TPG Post in eigen beheer het interieur van de Business Points kan realiseren en de kwaliteit ervan kan bewaken. Sinds de overgang van TPG Post naar TNT Post ontvangt het postbedrijf de zakelijke klant in een oranje winkelbeeld, nog steeds gebaseerd op het oorspronkelijk ontwerp.