Kantoorinnovatie Albeda College

Klant: Albeda College
Jaar: 2011
Status: afgerond

Het Albeda College wenst haar stafafdelingen efficient en eigentijds te huisvesten.  Binnenbuiten adviseerde in de implementatie van een passend kantoorconcept. Obv gesprekken met de stafdirecteuren zijn de kantoorafdelingen ingedeeld in twee categorieën:
- operationeel
werkende afdelingen met statische werkprocessen
- beleidsmatig werkende afdelingen met dynamische werkprocessen
Voor beide typen afdelingen tekende Binnenbuiten een eigen inrichtingsprincipe. Per stafafdeling is een werkplekmix vastgesteld obv type werkproces en activiteiten, aantal medewerkers, partime-factor, mate waarin medewerkers uithuizig zijn en de verhouding bureauwerk/overleg. Voor elk van de meubeltypen binnen de werkplekmix schreef Binnenbuiten een specificatie voor de uitvoering van meubilair en ICT geillustreerd met referentiebeelden. Het kantoorconcept paste Binnenbuiten in op de Albeda-locatie ‘Mathenesserlaan’, met oog voor de relaties tussen de verschillende stafafdelingen.