Massastudie STC locatie Brielle

Klant: STC-Group
Jaar: 2008
Status: gebouw gerealiseerd 2011

Om de groei, in leerlingaantal en onderwijskwaliteit, van de MBO-opleiding voor de Procesindustrie te ondersteunen wenste het Scheepvaart en Transport College haar locatie in Brielle aan te passen en uit te breiden.
Om de gewenste gebouwaanpassing en uitbreiding te toetsen op functionele en financiële haalbaarheid schakelde STC Binnenbuiten in.

Op basis van analyse van de onderwijsaanpak heeft Binnenbuiten een huisvestingsvoorstel ontwikkeld waarin de diverse onderwijsfuncties en ondersteunende functies zijn verdeeld over de bestaande gebouwdelen en een uitbreiding van 2.700 m2. Een verkeerscircuit dat de gebouwdelen verbindt, ontsluit elk van de functies.

Het advies heeft vervolg gekregen in de volgende projecten: PvE ruimtegebruik, nieuwbouw, inrichting, renovatie oudbouw en ontwerp buitenruimte.