Massastudie STC locatie Waalhaven

Klant: STC-Group
Jaar: 2009
Status: onderwijsgebouw opgeleverd 2012

Op haar locatie aan de Waalhaven te Rotterdam verzorgt het Scheepvaart en Transport College VMBO- en MBO-onderwijs voor de beroepen in de Haven- en Transportsector. Middels sloop en nieuwbouw wenste opdrachtgever op deze locatie nieuwe, passende huisvesting te realiseren.
Binnenbuiten beschreef in een beeldend programma van eisen hoe de onderwijskundige aanpak en de pedagogische doelstellingen optimaal kunnen worden ondersteund door gebouw en inrichting. Op basis daarvan tekende zij het globale gebouwvoorstel voor de 7.500 m2 huisvesting voor 600 leerlingen.
De in de massastudie beoogde structuur, functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit komen in het gerealiseerde schoolgebouw prachtige tot hun recht.
Naast het functionele PvE en de massastudie stelde Binnenbuiten ook een PvE Ruimtegebruik op en begrootte zij de bouwkosten. Deze documenten vormden voor het STC de basis voor de verdere huisvestingsontwikkeling.