Masterplan flatgebouw Nieuwlanplein Schiedam

Klant: J.J. van Maren Holding
Jaar: 2011
Status: afgerond

Flatgebouw Nieuwlandplein te Schiedam huisvest 48 appartementen en 7 commerciële ruimten. Van Maren Holding heeft Binnenbuiten gevraagd een masterplan te ontwikkelen om de gebruikswaarde en de uitstraling een nieuwe impuls te geven. Middels analyse van de gebouwstructuur, opname ter plaatse en onderzoek naar het oorspronkelijk ontwerp heeft Binnenbuiten de potentie van het gebouw in kaart gebracht. Op basis hiervan is een renovatie-advies geformuleerd met focus op: 
- Herstel van de visuele kwaliteit middels een helder kleurenplan;
- Uitnodigend en veilig maken van entrees, trappenhuizen en gebouwplint;
- Verhogen van het wooncomfort door plaatsing van dubbele beglazing;
Uiteraard is aan het advies een kostenraming gekoppeld. Het masterplan dient voor de gebouweigenaar als basis voor het maken van weloverwogen keuzes in verdere ontwikkelingsfases.