PvE Ruimtegebruik STC locatie Brielle

Klant: STC-group
Jaar: 2009
Status: gerealiseerd medio 2011

Het Scheepvaart en Transport College wenste middels renovatie en uitbreiding de huisvesting van haar locatie te Brielle te optimaliseren. Als aanvulling op de massastudie stelde Binnenbuiten een Programma van Eisen Ruimtegebruik op.
In het PvE Ruimtegebruik is de inrichtingsvisie geformuleerd met uitspraken over interieur en meubilair. Doel is om die gegevens vast te leggen die noodzakelijk zijn om bij de verdere ontwikkeling van de huisvesting een goede afstemming te bewerkstelligen tussen gebouw en inrichting / meubilering.
Voor elk van de ruimtetypen die in de massastudie zijn benoemd is in samenspraak met de school beschreven voor welke ACTIVITEITEN de ruimte geschikt moet zijn, welke FACILITEITEN er dienen te worden geintegreerd en wat de RUIMTELIJKE KENMERKEN dienen te zijn.

Het advies heeft vervolg gekregen in de volgende projecten: nieuwbouw, inrichting, renovatie oudbouw en ontwerp buitenruimte