Renovatie VMBO-groen Clusius College

Klant: Clusius College Schagen
Jaar: 2010
Status: in gebruik

Het Clusius College koppelde twee schoolgebouwen tot een school van 5500 m2. De school wenste de twee gekoppelde gebouwdelen om te vormen tot passende huisvesting die haar onderwijsaanpak weer optimaal ondersteunt. Binnenbuiten ontwierp het renovatieplan. Het ontwerp geeft structuur aan het gebouw met zonering voor ontmoeting en afzondering; het onderscheidt publieke en private zones, zichtbaar in de vloerkleuren. Vakken en bijbehorende functies zijn volgens clusterindeling in het gebouw gepositioneerd. Per cluster zijn de benodigde lokalen, een studieruimte met docentenkantoor en bergruimte ingepast. Transparantie en positionering van de docentenkantoren verspreid over het gebouw waarborgen het contact tussen docent en leerling. De gebouwstructuur die in de loop van de jaren verloren was gegaan heeft Binnenbuiten weer herkenbaar gemaakt. Een nieuwe trap in de Binnenhof verbetert de doorstroming door het gebouw. Door het stevige kleurenplan zijn de poriso-wanden weer een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het gebouw.