Schoolmeubilair VMBO Nieuw Rotterdam

Klant: SG VMBO Nieuw Rotterdam
Jaar: 2004
Status: opgeleverd

SG VMBO Nieuw Rotterdam hanteert in haar onderwijsaanpak bij de afdelingen Techniek Breed, Handel & Administratie en Zorg & Welzijn ‘werkplekstructuren’. Om de simulatie van de activiteiten van de toekomstige werkomgeving te ondersteunen ontwierp computertafels, groepswerkplekken, docenttafels, balies en garderobes.
i.o.v.: Multifacilities Rotterdam